نام و نام خانوادگی: دکتر مرتضی علیزاده

مرتبه علمی:استادیار

زمینه تحقیقاتی:خوردگي و حفاظت،  روشهاي ساخت مواد، مواد پيشرفته و نانو (روشهاي تغيير فرم پلاستيک شديد، مطالعه ساختاري و مکانيکي نانو کامپوزيتها، ترموديناميک بهسازي مذاب آلياژهاي غير آهني، پوششهای نانو کامپوزيتی

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی و علم مواد،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۰۷۱۳۷۳۵۴۵۲۰

پست الکترونیک:Alizadeh[@]sutech.ac.ir