نام و نام خانوادگی: دکتر علی مشرقی

مرتبه علمی:استادیار

زمینه تحقیقاتی:مواد اپتوالکترونیک، انرژی تجدید پذیر، سلول های خورشیدی

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی و علم مواد،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۰۷۱۳۷۳۵۴۵۰۰الی۵

پست الکترونیک:mashreghi[@]‎sutech.ac.ir