نام و نام خانوادگی: دکتر علی مشرقی

مرتبه علمی:دانشیار

زمینه تحقیقاتی:نانومواد اپتوالکترونیک، انرژی تجدید پذیر، سلول های خورشیدی

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی و علم مواد،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۵-۰۷۱۳۷۳۵۴۵۰۰

پست الکترونیک:mashreghi@sutech.ac.ir