دکتر مشرقی

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی شیراز

درجه علمی:

استادیار

مقاطع تحصیلی:

دکترا:                  مهندسی مواد از دانشگاه شیراز (1390-1386)

کارشناسی ارشد:      مهندسی مواد از دانشگاه شیراز (1386-1384)

کارشناسی:             مهندسی مواد از دانشگاه شیراز (1384-1380)

زمینه های تخصصی و تحقیقاتی:

  1. فناوری نانو (نانومواد)
  2. الکتروسرامیکها
  3. سلول های خورشیدی (سلول خورشیدی حساس شده با رنگینه)
  4. شبیه سازی دینامیک مولکولی

تدریس دروس زیر در مقطع کارشناسی ارشد:

  1. مکانیک کوانتومی
  2. شناخت مواد قطعات الکترونیکی
  3. کریستالوگرافی و ساختار فازی سرامیک ها
  4. روش های پیشرفته مطالعه مواد

تلفن: 3 -07117354500 داخلی 2616  تلفن مستقیم: 07117354520

آدرس پست الکترونیک:  mashreghi@sutech.ac.ir

0