نام و نام خانوادگی: دکتر فرهاد شهریاری نوگورانی

مرتبه علمی:استادیار

زمینه تحقیقاتی:خوردگی و حفاظت از مواد

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی و علم مواد،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۳۵۴۵۰۱-۰۷۱ داخلی۲۶۹۰

پست الکترونیک:shahriari[@]‎sutech.ac.ir