نام و نام خانوادگی: دکتر هومان شکراللهی

مرتبه علمی:دانشیار

زمینه تحقیقاتی:خواص مغناطیسی ،الکتریکی و نوری مواد

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی و علم مواد،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۳۵۴۵۰۰-۰۷۱

پست الکترونیک:shokrollahi[@]‎sutech.ac.ir