نام و نام خانوادگی: دکتر امیر حسین تقوایی

مرتبه علمی:دانشیار

زمینه تحقیقاتی:مواد مغناطیسی-متالورژیکی فیزیکی-آلیاژهای شیشه ای و نانوبلور-بیومواد

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی و علم مواد،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۰۷۱۳۷۳۵۴۵۲۰

پست الکترونیک:taghvaei[@]sutech.ac.ir