طرح هاي تحقيقاتي

توانمنديها، پتانسيل ها و پروژه هاي انجام شده توسط گروه مهندسي مواد

 

رشته هاي فعال

1) کارشناسي ارشد الکتروسراميک

2) کارشناسي ارشد خوردگي و حفاظت

 

زمينه هاي تحقيقاتي و تخصصي

الف) گروه الکتروسراميک:

1) خواص مغناطيسي مواد (سيستم هاي سراميکي و فلزي- استاتيک و ديناميک)

2) فناوري نانو (نانومواد)

3) الکتروسراميک

4) خواص الکترونيکي مواد (مواد قطعات الکترونيکي)

 

ب) گروه خوردگي و حفاظت

1) بررسي علل تخريب قطعات صنعتي

2) طراحي و ارزيابي و رفع عيب سيستم هاي حفاظت کاتدي

3) مهندسي سطح و پوشش‌ها

4) خوردگي و اکسيداسيون دماي بالا

5) ترکيبات بين فلزي (اينترمتاليک­ها)

6) توليد و بررسي خواص ساختاري، حرارتي، الکتريکي و خوردگي آلياژهاي فلزي و سراميکي نانوبلور/آمورف

7) پايش خوردگی داخلی و خارجی

8) خوردگي و حفاظت

9) روشهاي ساخت مواد مواد پيشرفته و نانو

10) روشهاي تغيير فرم پلاستيک شديد

11) بررسی ساختاري و مکانيکي نانو کامپوزيتها

12) ترموديناميک بهسازي مذاب آلياژهاي غير آهني

 

پروژه هاي انجام شده

الف) گروه الکتروسراميک

1) ساخت کامپوزيت هاي مغناطيسي نرم به عنوان روتور و استاتور

2) توليد پودر ماده بين فلزي NiAl و Ni3Al با ساختار نانو به روش آلياژسازي مكانيكي

 

ب) گروه خوردگي و حفاظت

ب-1) مهندسي سطح و پوشش دهي

1) جايگزيني روش‌هاي سنتي پوشش‌دهي آلاينده با فرايندهاي نوين مهندسي سطح

2) ارزيابي متالورژيكي و فرآوري يک سوپرآلياژ پايه­نيکلي

3) بهينه­سازي پوشش پره توربين­هاي گازي

4) تعيين معيارهاي کنترل کيفي در سفارش­دهي و تحويل­گيري پره­ها و نازل­هاي بازسازي شده توربين گازي

5) بررسي عيوب پوشش گالوانيزه و اثرات آن بر خواص شيميايي و مكانيكي ورق­هاي گالوانيزه توليدي شركت فولاد

6) تدوين بانک اطلاعات تکنولوژي و نقشه جامع علمي و فناوري در زمينه مهندسي سطح

7) عملیات حرارتی پلاسمایی شیمیایی در محلول آبی

ب- 2) بررسي علل تخريب و پايش خوردگي

1) پايش خوردگي مجموعه خطوط لوله هاي جرياني و انتقال گاز

2) بررسي علل تيرگي رنگ ميعانات گازي

3) بررسي علل تخريب ترموول ها و سنسورهاي دمايي مربوطه

4) بررسي علل تخريب چک ولوهاي سرچاهي گاز

5) بررسي خوردگي و تخريب در تأسيسات سرچاهي

6) بررسي خوردگي و رسوب گذاري در سيستم هاي آب خنک کننده

7) مطالعه و بررسي ممانعت کننده هاي خوردگي با استفاده از پروب هاي مقاومت الکتريکي

8) تجزيه و تحليل نتايج توپک هوشمند

9) تجزيه و تحليل نتايج آزمون DCVG/CIPS

 

ب- 3) حفاظت کاتدي

1) ارزيابي و رفع عيب و طراحي حفاظت کاتدي خطوط لوله زيرزميني مجتمع پتروشيمي

2) طراحي حفاظت کاتدي خطوط لوله زيرزميني 30 اينچ ميعانات گازي و 20 اينچ گاز در دريا

3) طراحي حفاظت کاتدي خطوط لوله آب رساني 30 اينچ و 20 اينچ

4) طراحي حفاظت کاتدي خطوط لوله انتقال آب 24 اينچ و 20 اينچ

5) طراحي حفاظت کاتدي مخزن هوايي بتن مسلح

6) طراحي حفاظت کاتدي خطوط لوله آب رساني روستايي 8 اينچ و 12 اينچ

7) طراحي حفاظت کاتدي خطوط لوله 3 اينچ ميعانات گازي

8) طراحي حفاظت کاتدي خطوط لوله 12 اينچ گاز شهري

9) طراحي حفاظت کاتدي پايه سکو و اسکله دريايي

10) ساخت آند پر سیلیسیم کم کربن از شمش چدن کوره بلند در کوره زمینی

ب-4) ساير

1) عملیات حرارتی فولاد و تیتانیوم به روش گرم کردن الکترولیتی در محلول آبی

2) ساحت کامپوزيتهاي Al/B4C با استفاده از فرايند اتصال نوردي تجمعي ARB

3) بررسی متريال مناسب برای نگهدارنده تجهيزات دريايي با در نظر داشتن شرايط مکانيکی و خوردگی

4) مشاوره در زمينه کليه مسايل متالورژيکی و خوردگی مورد نظر کارفرما

0