دکتر مرتضی علیزاده

مرتبه علمی

استادیار

تلفن ثابت

۰۷۱-۳۷۳۵۳۵۰۹

فاکس ۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۲۰

پست الکترونیکی

alizadeh[@]sutech.ac.ir

آدرس صفحه شخصی

آدرس صفحه شخصی دکتر علیزاده