تعدادی از تجهیزات آزمایشگاه مرکزی دانشگاه برای دانشجویان مهندسی مواد قابل استفاده است که شامل موارد زیر است:

  • لایه نشانی کند و پاشی (Sputtering)
  • لایه نشانی تبخیری حرارتی (Thermal Evaporation)
  • آنالیز حرارتی
  • پتانسیواستات
  • زبری سنج تماسی
  • طیف سنج نوری یو وی
  • میکروسکوپ نیروی اتمی