دکتر فرهاد شهریاری نوگورانی دکترای مهندسی مواد از دانشگاه صنعتی اصفهان هستند و از سال ۱۳۹۳ به عنوان رئیس دانشکده مهندسی و علم مواد فعالیت می­کنند.

دکتر فرهاد شهریاری

مرتبه علمی

استادیار

تلفن ثابت

۰۷۱-۳۷۳۵۳۵۰۹

فاکس ۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۲۰

پست الکترونیکی

shahriari[@]‎sutech.ac.ir

آدرس صفحه شخصی

آدرس صفحه شخصی دکتر شهریاری