خوردگی یکی از معضلات همیشگی سامانه­ های صنعتی و سازه­ های عمرانی است و خسارات فنی و اقتصادی آن همواره موجب افزایش هزینه­ های نگهداری قطعات مهندسی می گردد. این موضوع موجب تشکیل شاخه­ ای از علوم مهندسی بصورت بین رشته ای به نام مهندسی خوردگی شده است که با هدایت دانشمندان مهندسی مواد و سهم قابل توجه متخصصان شیمی، مهندسی مکانیک و تا حدی الکترونیک در حال تکامل است. روش های بهبود مقاومت خوردگی و در نتیجه افزایش عمر قطعات، اندازه گیری میزان خوردگی و مقایسه مقاومت خوردگی مواد مختلف، تشخیص چگونگی تخریب قطعات خورده شده و مدیریت و کنترل خوردگی از طریق طراحی مکانیکی، مهندسی سطح و پوشش دهی قطعات و حفاظت آندی و کاتدی در حوزه فعالیت های این گرایش قرار دارد.گروه خوردگی و حفاظت مواد در دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شیراز با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد خوردگی و حفاظت مواد از سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را آغاز نمود. این گروه از ۲ عضو هیأت علمی با مرتبه دانشیار و یک عضو هیأت علمی با مرتبه استادیار بهره می­ گیرد.