اطلاعیه مهم آموزشی (دروس قابل اخذ در نیمسال اول۱۴۰۰)- مهندسی مواد

گرایش شناسایی

گرایش سرامیک

گرایش خوردگی

خطاهای اندازه گیری در تحقیق مواد

۰۱-۱۶۲۴۱۰۲

چهارشنبه :۱۲-۱۰

روش های پیشرفته مطالعه مواد

  1. -۰۱

شنبه:۱۵.۳۰-۱۴و چهارشنبه:۹:۳۰-۸.

خوردگی پیشرفته

۰۱-۱۶۲۰۱۰۱**

شنبه:۱۲-۱۰+++

فرایندهای انجماد پیشرفته

۰۱-۱۶۲۴۱۰۵

یک شنبه و سه شنبه۱۰:۳۰-۹

تکنولوژی ساخت الکتروسرامیک ها

۰۱-۱۶۲۲۱۱۱

شنبه ودوشنبه: ۱۲-۱۰:۳۰

حفاظت کاتدی و آندی

۰۱-۱۶۲۰۱۰۳

شنبه ۱۶-۱۴

مباحث ویژه( بیومواد )

۰۱-۱۶۲۴۱۰۷

دوشنبه: ۱۱-۹

فیزیک حالت جامد پیشرفته

۰۱-۱۶۲۲۱۰۹

شنبه و دوشنبه:۱۰:۳۰-۹

الکتروشیمی پیشرفته

۰۱-۱۶۲۰۱۰۴

دو شنبه :۱۲-۱۰

پلیمر پیشرقته

۰۱-۱۶۲۴۱۱۰

چهار شنبه :۱۵-۱۳

شناخت مواد قطعات الکترونیکی

۰۱-۱۶۲۲۱۱۷

چهارشنبه:۱۲-۱۰

اکسیداسیون و خوردگی داغ

۰۱-۱۶۲۰۱۰۶

یک شنبه:۱۲-۱۰

ترمودینامیک پیشرفته

۰۱-۱۶۲۴۱۰۰

سه شنبه ۱۵:۳۰-۱۳:۳۰

 

ترمودینامیک پیشرفته

۰۱-۱۶۲۰۱۱۰

سه شنبه ۱۵:۳۰-۱۳:۳۰

مهندسی سطح

۰۱-۱۶۲۴۱۰۹

سه شنبه:۱۲:۳۰-۱۰:۳۰

 

مهندسی سطح

۱-۱۶۲۰۱۱۶

سه شنبه:۱۲:۳۰-۱۰:۳۰

 

 

  1. تعداد واحد ارائه شده درگرایش خوردگی ۱۲ واحد گرایش سرامیک ۱۱ واحد و گرایش شناسایی ۱۲ واحد می باشد

۲ -   ///حداقل واحد مجاز جهت اخذ ۸ واحد  درترم می باشد///

۳- ** جهت تسهیل در انتخاب واحد با کد های ارائه شده مربوط به هردرس اقدام نمایید.

۴-  +++ جهت درجریان قرار گرفتن برنامه کلاسی ، ساعت ارائه کلاس در طول هفته قید شده است- دروس دو واحدی

یک جلسه در هفته و دروس ۳ واحدی دوجلسه در هفته برگزار می شود.

مسیر انتخاب واحد: ورود به سیستم آموزشی گلستان قسمت ثبت نام ثبت نام اصلی انتخاب درس می باشد و (پس از انتخاب تمام دروس ابتدادکمه اعمال تغییرات و سپس پایان ثبت نام را بزنید)

++تاریخ شروع کلاسها از روز شنبه ۸/۸/۱۴۰۰ می باشد. شما می توانید ازطریق سیستم گلستان قسمت پایین -انتخاب سریع باشماره گزارش ۱۱۰ برنامه کلاسی  را ببینید. لینک ورود به سامانه اموزشی گلستان: https://golestan.sutech.ac.ir

برگزاری کلاس ها تا اطلاع ثانوی به شکل انلاین می باشد .

برای ورود به سامانه lms جهت تشکیل کلاسها: یوزر شماره دانشجوئی و< پسورد> شما  باید به سیستم آموزشی گلستان وارد شوید  از قسمت پایین انتخاب سریع شماره گزارش ۶۷۱ را وارد کنید و چک مارک را زده وارد صفحه ای می شوید که پایین صفحه دکمه مشاهده گزارش راکلیک کرده و می توانید پسورد خود را از انجا بردارید.(یوزرو پسورد به سیستم گلستان از طریق واحد ثبت نام دانشگاه  داه می شود)لینک ورود به سامانه مدیریت یادگیری lms:

https://moodle.sutech.ac.ir

تمام اطلاع رسانی های دانشکده از طریق سامانهlms می باشد و از طریق همین سامانه می توانید با کارشناس اموزش و اساتید در ارتباط باشید .  در صورت بروز هرگونه مشکل در سامانه lmsبا شماره های زیر با مرکز کامپیوتر در ارتباط باشید:۰۷۱۳۷۳۵۴۵۰۰الی ۸  داخلی های ۲۸۲۸-۲۸۳۱-۲۸۲۹-۲۸۰۲   شماره تماس دانشکده:۰۷۱۳۷۳۵۴۵۲۰ و شماره تماس کارشناس اموزش :۰۷۱۳۷۳۵۴۵۰۰الی۸ داخلی ۲۵۷۰

و شماره واتساپ مدیر گروه دانشکده :۰۹۱۷۳۱۵۴۵۹۲

.........لطفا خواهشمند است فقط در موارد ضروری ،با شماره واتساپ مدیرگروه  از طریق  پیام  در ارتباط باشید.

سامانه lmsروز جمعه ۱۴۰۰/۸/۷ ساعت ۱۲ شب به بعد فعال خواهد شد

آموزش دانشکده