دروس قابل اخذ در نیمسال اول۱۴۰۱ مهندسی مواد

گرایش شناسایی

گرایش سرامیک

گرایش خوردگی

خطاهای اندازه گیری در تحقیق مواد

۰۱-۱۶۲۴۱۰۲

یکشنبه :۳۰/۱۱-۳۰/۱۰

خطاهای اندازه گیری در تحقیق مواد

  1. ۱۶۲۲۱۳۴-۱

یکشنبه :۳۰/۱۱-۳۰/۱۰

خوردگی پیشرفته

۰۱-۱۶۲۰۱۰۱**

شنبه:۱۲-۱۰+++

فرایندهای انجماد پیشرفته

۰۱-۱۶۲۴۱۰۵

شنبه و دو شنبه:۱۵-۳۰/۱۳

خواص مواد پیشرفته

۰۱-۱۶۲۲۱۳۵

شنبه ودوشنبه: ۳۰/۱۱-۱۰

حفاظت کاتدی و آندی

۰۱-۱۶۲۰۱۰۳

شنبه ۱۶-۱۴

متالورژی پودر

۰۱-۱۶۲۴۱۰۷

شنبه: ۳۰/۱۵-۳۰/۱۳

شکل دادن پیشرفته سرامیک ها

۰۱-۱۶۲۲۱۳۶

دوشنبه:۱۰-۸

الکتروشیمی پیشرفته

۰۱-۱۶۲۰۱۰۴

دو شنبه :۱۲-۱۰

پلیمر پیشرقته

۰۱-۱۶۲۴۱۱۰

چهار شنبه :۳۰/۱۵-۳۰/۱۳

فرایند های قبل از پخت در سرامیک ها

۰۱-۱۶۲۲۱۳۷

شنبه: ۱۰-۸

اکسیداسیون و خوردگی داغ

۰۱-۱۶۲۰۱۰۶

یک شنبه:۱۲-۱۰

ترمودینامیک پیشرفته

۰۱-۱۶۲۴۱۰۰

سه شنبه ۱۵:۳۰-۱۳:۳۰

تئوری خواص و تکنولوژی ساخت نیمه هادی

۰۱-۱۶۲۲۱۲۳

یکشنبه و سه شنبه:۳۰/۱۰-۹

ترمودینامیک پیشرفته

۰۱-۱۶۲۰۱۱۰

سه شنبه ۱۵:۳۰-۱۳:۳۰

مهندسی سطح پیشرفته

۰۱-۱۶۲۴۱۰۹

سه شنبه:۱۲:۳۰-۱۰:۳۰

 

مهندسی سطح

۱-۱۶۲۰۱۱۶

سه شنبه:۱۲:۳۰-۱۰:۳۰

تاریخ انتخاب واحد روزهای ۲۲و ۲۳ شهریور ماه می باشد

********کلیه ورودی های ۱۴۰۱ می بایست درس روش تحقیق سمینار (۱۶۲۲۱۲۵) صفرواحدی علاوه بر دروس مربوط به گرایش خود نیز اخذ نمایند

  1. تعداد واحد ارائه شده درگرایش خوردگی ۱۲ واحد گرایش سرامیک ۱۱ واحد و گرایش شناسایی ۱۲ واحد می باشد

۲ -   ///حداقل واحد مجاز جهت اخذ ۸ واحد  درترم می باشد///

۳- ** جهت تسهیل در انتخاب واحد با کد های ارائه شده مربوط به هردرس اقدام نمایید.

۴-  +++ جهت درجریان قرار گرفتن برنامه کلاسی ، ساعت ارائه کلاس در طول هفته قید شده است- دروس دو واحدی

یک جلسه در هفته و دروس ۳ واحدی دوجلسه در هفته برگزار می شود.

مسیر انتخاب واحد: ورود به سیستم آموزشی گلستان قسمت ثبت نام ثبت نام اصلی انتخاب درس می باشد

++تاریخ شروع کلاسها از روز یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۲۷می باشد. شما می توانید ازطریق سیستم گلستان قسمت پایین -انتخاب سریع باشماره گزارش ۱۱۰ برنامه کلاسی  را ببینید. لینک ورود به سامانه اموزشی گلستان: https://golestan.sutech.ac.ir

"برگزاری کلاس ها تا اطلاع ثانوی به شکل حضوری می باشد ."

تمام اطلاع رسانی های دانشکده از طریق سامانهlms می باشد و از طریق همین سامانه می توانید با کارشناس اموزش و اساتید در ارتباط باشید .  در صورت بروز هرگونه مشکل در سامانه lmsبا شماره های زیر با مرکز کامپیوتر در ارتباط باشید:۰۷۱۳۷۳۵۴۵۰۰الی ۸  داخلی های ۲۸۲۸-۲۸۳۱-۲۸۲۹-۲۸۰۲   شماره تماس دانشکده:۰۷۱۳۷۳۵۴۵۲۰ و شماره تماس کارشناس اموزش :۰۷۱۳۷۳۵۴۵۰۰الی۸ داخلی ۲۵۷۰

برای ورود به سامانه lms: یوزر شماره دانشجوئی و< پسورد> شما  باید به سیستم آموزشی گلستان وارد شوید  از قسمت پایین انتخاب سریع شماره گزارش ۶۷۱ را وارد کنید و چک مارک را زده وارد صفحه ای می شوید که پایین صفحه دکمه مشاهده گزارش راکلیک کرده و می توانید پسورد خود را از انجا بردارید.(یوزرو پسورد به سیستم گلستان از طریق واحد ثبت نام دانشگاه  داه می شود)لینک ورود به سامانه مدیریت یادگیری lms:

https://moodle.sutech.ac.ir

و شماره واتساپ مدیر گروه دانشکده :۰۹۱۷۳۱۵۴۵۹۲

.........لطفا خواهشمند است فقط در موارد ضروری ،با شماره واتساپ مدیرگروه  از طریق  پیام  در ارتباط باشید.

آموزش دانشکده