دانشکده مهندسی و علم مواد در سال ۱۳۸۶ تأسیس شد و در سال ۱۳۸۸ با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی مواد گرایش الکتروسرامیک فعالیت خود را آغاز نمود. تعداد اعضای هیأت علمی دانشکده ۸ نفر شامل یک نفر با مرتبه استادی، پنج نفر با مرتبه دانشیاری و دو نفر با مرتبه استادیاری هستند. این دانشکده دارای سه گرایش کارشناسی ارشد شامل سرامیک، خوردگی و حفاظت از مواد و شناسایی و انتخاب مواد و یک گرایش دکتری در زمینه مهندسی و علم مواد است.

در گرایش سرامیک تمرکز تحقیقات بر ساخت مواد سرامیکی با خواص الکتریکی، نوری و مغناطیسی معین است. گرایش خوردگی و حفاظت از مواد در زمینه مطالعه رفتار خوردگی مواد فعال است و موضوعاتی مانند مهندسی سطح، خوردگی داغ و اکسیداسیون و پوشش های دمای بالا، پوشش های نانوکامپوزیتی و رفتار خوردگی مواد پیشرفته مانند شیشه‌های فلزی در محیط‌های خورنده مختلف را در حوزه کاری خود دارد. در گرایش شناسایی و انتخاب مواد نیز پژوهش‌ها بیشتر در حوزه مشخصه‌یابی ریزساختاری و خواص مواد پیشرفته مانند کامپوزیت‌های تقویت شده با شیشه‌های فلزی و کامپوزیت‌های به دست آمده از روش اتصال نوردی تجمعی متمرکز است.

دانشکده مهندسی و علم مواد تا کنون (سال ۲۰۲۳ میلادی) ۷۹ دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد فارغ التحصیل نموده است و بیش از ۴۰۰ مقاله پژوهشی در مجلات ISI و ۱۳ طرح پژوهشی خاتمه یافته در کارنامه خود دارد. چشم انداز دانشکده، اثر بخشی در رفع معضلات صنایع هم‌جوار و در مرحله بعدی ارتقاء صنعت کشور است و در این راستا همکاری‌هایی با شرکت صنایع الکترونیک شیراز، شرکت گاز استان فارس، صنعت اپتیک و لیزر اصفهان و چند شرکت دیگر صورت گرفته است.