لیست فارغ التحصیلان الکتروسرامیک ورودی ۹۲-۹۱

نام ونام خانوادگی

شماره دانشجوئی

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

تاریخ دفاع

آیناز خرمدین

۹۰۱۶۴۰۰۱

بررسي خواص ساختاري و مغناطيسي نانو ذرات فرويت منگنز- روي، سنتز شده به روش همرسوبي و كاربرد آن به عنوان عامل كنتراست T2در تصوير برداري تشديد مغناطيس

هومان شکرالهی

فیروز صالح پور

۹۲/۸/۲۸

مهدیه سلمانی

۹۰۱۶۴۰۰۲

رسوب دهي الكتروفورتيك نانو ذرات به منظور ساخت فتوآند نانو ساختار در سلولهاي خورشيدي حساس شده با رنگي

علی مشرقی

هومان شکرالهی

۹۲/۸/۲۸

مهدخت فهام

۹۰۱۶۴۰۰۳

سنتز نانوذرات فريت منگنز پوشش داده شده با پلي اتيلن گليكول، پلي اتيلن گليكول-كايتوزان، پلي اتيلن گليكول- كايتوزان-پالمتيك اسيد، به عنوان حامل داروي پاكليتكسل جهت درمان سرطان

هومان شکرالهی

غلام حسین یوسفی

۹۲/۱۱/۲۰

مهری قاسمی

۹۰۱۶۴۰۰۴

سنتز خميرTiO2 با استفاده از نانو ذراتTiO2 به روش سل-ژل به منظور استفاده در ساخت فتوآند نانو متخلخل سلول خورشيدي حساس شده با رنگينه

علی مشرقی

هومان شکرالهی

۹۲/۶/۲۶

سجاد محمدی

۹۰۱۶۴۰۰۵

بررسي خواص ساختاري، مغناطيسي و الكتريكي نانو ذرات فريت بيسموت آلاييده شده با عنصر گادولونيوم سنتز شده به روش همرسوبي

هومان شکرالهی

علی مشرقی

۹۲/۸/۲۹

 

لیست فارغ التحصیلان خوردگی ورودی ۹۲-۹۱

نام ونام خانوادگی

شماره دانشجوئی

عنوان پایا نامه

استاد راهنما

استادمشاور

تاریخ دفاع

ساسان اژدری

۹۱۱۶۴۰۰۱

پوشش دهي تنگستن برهدف موليبدني لامپ توليد اشعه ايكس به روش پاشش پلاسمايي اتمسفري

فرهاد شهریاری

هومان شکرالهی

۹۳/۶/۲۴

آمنه پشنگه

۹۱۱۶۴۰۰۶

ساختكامپوزيت هاي زمينه آلومينيومي تقويت شده با نانو ذرات شبه بلورAl- Cr-Fe به روش اتصال نوردي تجمعي و بررسي خواص ريز ساختاري و خوردگي انها

مرتضی علیزاده – رسول امینی

امیرحسن تقوایی

۹۳/۹/۱۷

علیرضا تیموری

۹۱۱۶۴۰۰۷

توليد پوشش هاي نانو كامپوزيتي نيكل - سيليسيوم به روش رسوب دهي الكتريكي و بررسي خواص آنها

مرتضی علیزاده

رسول امینی

۹۳/۱۱/۲۹

شیرین دهگاهی

۹۱۱۶۴۰۰۸

توليد پوشش نانو كامپوزيت نيكل - كاربيد سيلسيم- اكسيد الومنيوم به روش رسوب دهي الكتريكي و بررسي خواص سايشي و خوردگي انها

مرتضی علیزاده – رسول امینی

هومان شکرالهی

۹۳/۶/۲۳

حمید زاهدی

۹۱۱۶۴۰۰۹

تشكيل و مطالعه ريز ساختاري پوشش آلومينايد اصلاح شده با سريم به روش آلومينيوم دهي مخلوط پودر حاوي نانو سريا

فرهاد شهریاری

-----

۹۳/۶/۲۵

مهدی صفری

۹۱۱۶۴۰۱۱

ايجاد ومطالعه ريز ساختاري پوشش آلوميناد نفوذي تقويت شده بانانو ذرات اكسيد سريم برآلياژ پايه نيكل

فرهاد شهریاری

علی مشرقی

۹۳/۶/۲۵