لیست فازغ التحصیلان الکتروسرامیک  ۹۳-۹۲

نام ونام خانوادگی

شماره دانشجوئی

عنوان پایا نامه

استادراهنما

استادمشاور

تاریخ دفاع

فرزاد بهرامی مقدم

۹۲۱۶۴۰۰۸

بهينه سازي اجزاي سازنده سلول خورشيدي نانو ساختار حساس شده با رنگينه با استفاده از روش اسپكتروسكوپي امپدانس الكترو شيميايي

علی مشرقی

فرهادشهریاری- رضا خلیفه

۹۴/۱۰/۲۳

هاجر زارع

۹۲۱۶۴۰۰۹

ساخت خطوط رساناي جمع كننده جريان بر روي شيشه شفاف نيمه رسانا به روش آبكاري الكتريكي به منظور كاهش مقاومت سري سلول هاي خورشيديالكتروشيميايي نانو ساختار

علی مشرقی

هومان شکرالهی- فرهادشهریاری

۹۴/۱۰/۲۳

فروزان سلیمی

۹۲۱۶۴۰۱۰

ساخت ومشخصه يابي كامپوزيت متخلخل تيتانات باريم/ نانوآكرومانيت باضريب پيزو الكتريسيته ي بالا براي مهندسي بافت استخوان

هومان شکرالهی

 

۹۴/۱۱/۱۴

محسن شهریاری

۹۲۱۶۴۰۱۱

بهينه سازي فرايند سنتز فريت كبالت تهيه شده به روش سل- ژل و بررسي اثر افزودن هولوميوم بر خواص ساختاري ومغناطيسي آن

هومان شکرالهی

فرهاد شهریاری

۹۴/۹/۷

محمد سعید صمدی

۹۲۱۶۴۰۱۲

بررسي اثر اعمال ميدان مغناطيسي متناوب وثابت بر سنتز نانو ذرات فريت مغناطيسي

هومان شکرالهی

----

۹۴/۱۱/۱۴

آرش طریقی

۹۲۱۶۴۰۱۳

ايجاد لايه نازك شفاف رساناي نانوساختار اكسيد قلع آلائيده شده با فلوئور بر روي شيشه به روش پاشش حرارتي

علی مشرقی

هومان شکرالهی

۹۴/۱۱/۱۴

 

لیست فارغ التحصیلان خوردگی  ورودی ۹۳-۹۲

نام ونام خانودگی

شماره دانشجوئی

عنوان پایا نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

تاریخ دفاع

علیرضا احمدی

۹۲۱۶۴۰۰۱

تشکیل وارزیابی ریز ساختاری پوشش های آلومیناید ی  برفولاد زنگ نزن در دمای پائین

فرهاد شهریاری

هومان شکرالهی

۹۵/۶/۲۴

فرزانه بهرامی

۹۲۱۶۴۰۰۲

رسوب دهي الكتريكي پوشش هاي نانو كامپوزيتي پايه نيكل تقويت شده باذرات شيشه فلز پايه نيكل بر روي سطح فولاد وبررسي ريز ساختار و مقاومت به خوردگی آنها

رسول امینی – امیر حسین تقوایی

 

------

۹۴/۱۱/۱۰

علی حیدری

۹۲۱۶۴۰۰۳

سنتز مكانيكي پودر هاي نانو ساختارفولاد زنگ نزن آستنيتي Fe-Cr-Ni-Mn و بررسي اثر عناصر آلياژي (منگنز و نيكل ) برساختار و رفتار خوردگي قطعات بالك تهيه شده ازآنها

رسول امینی- مرتضی علیزاده

امیر حسن تقوایی

۹۵/۶/۲۴

محمد صادق زارع مهذبیه

۹۲۱۶۴۰۰۴

تشكيل، ارزيابي ريز ساختاري ومطالعه رفتار اكسيداسيون پوشش آلومينايد اصلاح شده با زير كونيم به روش سمانتاسيو ن در مخلوط پودر حاوي نانو ذرات زير كونيا

فرهادشهریاری

-------

۹۴/۱۱/۴

محمد هادی سرافزاری

۹۲۱۶۴۰۰۵

توليد پوشش هاي نانو كامپوزيتيNi-Si-Tio2 به روش رسوب دهي الكتريكي و بررسي رفتار خوردگي و مكانيكي پوشش ها

مرتضی علیزاده

امیرحسین تقوایی

۹۴/۱۰/۲۹

مرتضی عظیمی

۹۲۱۶۴۰۰۶

رسوب دهی الکتریکی پوشش آلومینیوم خالص برسطح فولاد با استفاده از مایعات یونی وبررسی ریز ساختار و مقاومت به خوردگی آنها

رسول امینی

رضا خلیفه

۹۵/۶/۲۴

سیمین ناروئی

۹۲۱۶۴۰۰۷

بررسي تاثير عمليات حرارتي بررفتارخوردگي و ريز ساختار پوشش هاي نانو كامپوزيتي نيكل - سيلسيوم توليد شده به روش رسوب دهي الكتريكي

مرتضی علیزاده

رسول امینی

۹۴/۱۱/۱۰