لیست فازغ التحصیلان الکتروسرامیک ۹۴-۹۳

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجوئی

عنوان پایان نامه

استادراهنما

استاد مشاور

تاریخ دفاع

علیرضا پیش بین

۹۳۱۶۴۰۱۲

ساخت سلول خورشيدي نانو ساختارپروسكايتي يكپارچه و بررسي خواص فوتوولتائيك آن

علی مشرقی

امیرحسین تقوایی

۹۵/۶/۱۴

علیرضا قهرمانی

۹۳۱۶۴۰۱۵

اعمال نانو لايهFTO‎/TiO2 هاي و شبكه نقره جمع كننده ي جريان برروي شيشه به روش پيزوليز پاششي مورد استفاده در سلولهاي خورشيدي نانو ساختار نسل سوم

علی مشرقی

مرتضی علیزاده- رسول امینی

۹۵/۶/۱۵

سجاد کشاورز

۹۳۱۶۴۰۱۶

سنتز جوهر نانونقره مناسب براي چاپ مستقيم خطوط رساناي نقره جمع كننده جريان مورد استفاده در سلولهاي خورشيدي نانو ساختار حساس شده با رنگي

علی مشرقی

امیرحسن تقوایی

۹۵/۷/۱۷

مریم رحیمی

۹۳۱۶۴۰۱۳

 

بهينه سازي پارامترهاي ريخته گري ژله اي كامپوزيت سراميكي دو جزئي آلومينا / نيتريدآلومينيم

هومان شکراللهی

----

۹۵/۱۱/۱۳

حسن شهبازی

۹۳۱۶۴۰۱۴

اثر پارامترهاي ريخته گري ژله اي بر خواص بدنه خام اسپينل آلومينات منيزيم

هومان شکراللهی

-----

۹۵/۱۱/۱۳

فریبا نصر اصفهانی

۹۳۱۶۴۰۱۷

اثر پارامترهاي ريخته گري ژله اي برخواص بدنه ي خام ايتريم آلومينيوم گارنت

هومان شکراللهی

------

۹۵/۱۱/۱۳

فاطمه زمانی

۹۳۱۶۴۰۱۹

توليد پودر هاي نانو ساختار فريت منيزيم - كادميوم با روش سل -ژل احتراقي و بررسي ريز ساختار و خواص مغناطيسي آنها

امیر حسین تقوایی

--------

۹۶/۳/۳۱

 

لیست فارغ التحصیلان خوردگی ورودی ۹۴-۹۳

نام ونام خانوادگیی

شماره دانشجوئی

عنوان پایان نامه

استادراهنما

استادمشاور

تاریخ دفاع

پریساپورنعمتی

۹۳۱۶۴۰۰۲

رسوب دهي الكتريكي پوشش هاي نانو كامپوزيتي نيكل / موليبدن تقويت شده با ذرات شيشه - فلز پايه نيكل و بررسي خواص الكتروكاتاليستي آنها جهت كاربرد در پيل هاي سوختي متانول مستقيم

مرتضی علیزاده- رسول امینی

---

۹۵/۱۱/۳

عباس چشم پیش

۹۳۱۶۴۰۰۳

توليد پوشش هاي نانو كامپوزيتي Ni-Mo/Al2O3 به روش رسوب دهي الكتريكي

مرتضی علیزاده

رسول امینی

۹۵/۱۱/۱۰

حامد صفایی

۹۳۱۶۴۰۰۵

رسوب دهي الكتريكي پوشش هاي نانو كامپوزيتيNi-Cu/Al2o3 و بررسي خواص خوردگي و سايشي آنها

مرتضی علیزاده

علی مشرقی

۹۵/۱۱/۹

محسن مودودی

۹۳۱۶۴۰۰۷

رسوب دهي الكتريكي پوشش های نانو كامپوزيتي نيكل . كبالت تقويت شده با نانو ذرات TiO2)  در مايع يوني EMIM)Br)وبررسي ريز ساختار و مقاومت به خوردگي آنها

 

رسول امینی

رضا خلیفه

۹۶/۳/۲۸

 

لیست فارغ التحصیلان شناسایی و انتخاب مواد مهندسی  ورودی بهمن ۹۴-۹۳

نام ونام خانوادگیی

شماره دانشجوئی

عنوان پایان نامه

استادراهنما

استادمشاور

تاریخ دفاع

مهران اکبری

۹۳۱۲۴۰۲۱

مطالعه رفتار تريبولوژيك پوشش هاي مورد استفاده در قالب مسي ريخته گري پيوسته فولاد

فرهاد شهریاری

-----

۹۶/۴/۲۸

نگین دانشمند

۹۳۱۶۴۰۱۹

مطالعه رفتار تريبولوژيك پوشش هاي مورد استفاده در قالب مسي ريخته گري پيوسته فولاد

هومان شکراللهی

------

۹۶/۳/۳۱